Wat Po En mycket hård massage utförs utan olja Vänligen meddela från början att det är den här massformen du vill ha så det blir inga missförstånd.

Kom ihåg att den är helt fri från olja. Olja kan inte användas eftersom det kan skada både kunden och massören.

Denna massageform måste beställas i förväg, eftersom inte alla våra massageapparater kan utföra det