A Taste of Thailand

 Observera SMS och dolda nummer besvaras inte 

Tids bookning till samma dag från kl. 10.00 - 18.00

Är ni mer an 1 person måste ni boka tid dagan förut och för vora sikkerhet till MAX 2 Personer

Järnyxegatan 10 Fosie

Tel.: +46 (0) 764 384 972

Paulsgatan 10 Södervärn

Tel.: +46 (0) 705 595 357