A Taste of Thailand

  Observera SMS och dolda nummer besvaras inte oavset orsak för detta   

Tids bookning kl. 10.00 - 18.00

OBSERVERA

Är ni mer an 1 person måste ni boka tid dagan förut och för vora sikkerhet till MAX 2 Personer

Järnyxegatan 10 Fosie

Tel.: +46 (0) 764 384 972

Paulsgatan 10 Södervärn

Tel.: +46 (0) 705 595 357